Identyfikator artykułu: 000076325 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 23-04-2019

Czy są jakieś znane problemy związane z korzystaniem z Intel® FPGA Download Cable II z urządzeniami MAX® II lub MAX® V?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Częstotliwość Intel® FPGA Download Cable II (wcześniej USB-Blaster II) domyślnie 24 MHz.  Częstotliwość ta przekracza maksymalną specyfikację częstotliwości TCK urządzeń MAX® II i MAX® V. Działanie z taką częstotliwością może skutkować wykrywaniem lub programowaniem, jeśli urządzenie MAX II lub MAX V jest celem lub znajduje się w łańcuchu JTAG w przypadku innych FPGAs Intel®.

 

Rozwiazanie

Jeśli korzystasz z Intel® FPGA Download Cable II z urządzeniami MAX® II lub MAX® V, ustaw częstotliwość przewodu na mniej niż 24 MHz (np. 16 MHz lub mniej).

 

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.