Identyfikator artykułu: 000076343 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 05-10-2015

Dlaczego mój natywnego bloku DSP z wartością stałoprzetnijną wykazuje nieoczekiwane opóźnienia w symulacji?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • DSP
 • Symulacja
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W przypadku niektórych kombinacji parametrów, symulatorów i stylów kodowania RTL opóźnienie tego bloku w symulacji różni się od oczekiwanego opóźnienia według , — jeden zegar. Rzeczywisty sprzęt wykazuje oczekiwane opóźnienia.

  Takie zachowanie będzie widoczne, na przykład, jeśli zegar napędzający blok DSP jest opóźnioną wersją zegara generującego dane wejściowe, wprowadzając w ten sposób większe opóźnienie symulacji zegara wejściowego niż w przypadku danych wejściowych.

  Rozwiazanie

  Aby rozwiązać ten problem, musisz upewnić się, że opóźnienia między zegarem, który generuje dane wejściowe do bloku DSP, a zegarem wejściowym bloku DSP, są zrównoważone opóźnieniami na danych wejściowych. Alternatywnie upewnij się, że dane wejściowe pojawią się w późniejszym czasie absolutnym lub późniejszego czasu opóźnienia delta symulacji, w porównaniu z zegarem wejściowym bloku DSP.

  Należy pamiętać, że takie rzeczy, jak więcej instrukcji przypisanych na ścieżce zegara w porównaniu ze ścieżką danych, spowoduje różnicę w opóźnieniu symulacji pomiędzy tymi ścieżkami.

  Aby to osiągnąć, zmodyfikuj swój testbench na:

  1. Upewnij się, że wejścia generujące zegar do bloku Natywnego DSP to dokładnie ten sam sygnał co wejście zegara do natywnego bloku DSP.
  2. Jeśli nr 1 nie jest wykonalny, opóźnij dane wejściowe względem zegara.

  Weźmy na przykład następujący oryginalny kod RTL:

  Oryginalny RTL:

  clk_gen: proces
  Rozpocząć
  clk_orig <= \'0\';
  poczekaj na 5 ns;
  clk_orig <= \'1\';
  poczekaj na 5 ns;
  procesu końcowego;

  ...

  jeśli (rising_edge(clk_orig)) następnie
  ax < = ax 1;
  ay <= ay – 1;
  koniec, jeśli

  mac_test_bad_style: mult_acc
  mapa portu (
  ...
  ax => std_logic_vector(ax), -- [w]
  ay => std_logic_vector(ay), -- [w]
  clk => ("00" i clk_orig), -- [w]
  resulta => resulta2, -- [out]
  ...
  );

  wynik 2 wyświetli jeden zegar o mniejszym opóźnieniu niż się spodziewano. Należy pamiętać, że efekt "00 & clk" we przypisaniu portu clk mnożnika dodaje opóźnienie delta symulacji z "clk_orig", który generuje dane wejściowe.

  Możliwe możliwości obejścia obejmują:

  Przykład 1, rekomendacja: korzystaj z zegara 3-bitowego w całym obszarze

  Możesz wygenerować zegar 3-bitowy mnożnika bezpośrednio i użyć aktywnego bitu do taktowania danych wejściowych:

  clk_gen: proces
  Rozpocząć
  clk3bit <= \'000\';
  poczekaj na 5 ns;
  clk3bit <= \'001\';
  poczekaj na 5 ns;
  procesu końcowego;

  ...

  jeśli (rising_edge(clk3bit(0))), a następnie
  ax < = ax 1;
  ay <= ay – 1;
  koniec, jeśli

  mac_test_bad_style: mult_acc
  mapa portu (
  ...
  ax => std_logic_vector(ax), -- [w]
  ay => std_logic_vector(ay), -- [w]
  clk => (clk_3bit), -- [w]
  resulta => resulta2, -- [out]
  ...
  );

  Przykład 2, zalecenie alternatywne: dodanie odpowiedniego opóźnienia do danych wejściowych

  Stwierdzenie \'clk => ("00" & clk_orig)\' powoduje, że port \'clk" ma dodatkowe opóźnienie różnicy symulacji z \'clk_orig\' prowadzącego dane. Aby to przezwyciężyć, możesz skorzystać z oryginalnego procesu clk_gen i po prostu dodać opóźnienia delta symulacji do danych z instrukcjami cesji.

  clk_gen: proces (taki sam jak oryginalny)

  ax_del <= ax;
  ay_del<=ay;

  mac_test_bad_style: mult_acc
  mapa portu (
  ...
  ax => std_logic_vector(ax_del), -- [w]
  ay => std_logic_vector(ay_del), -- [w]
  clk => ("00" i clk_orig), -- [w]
  resulta => resulta2, -- [out]
  ...
  );

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 GX

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.