Identyfikator artykułu: 000076359 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 12-06-2017

Jak wykorzystać moduł BFM Avery do symulacji projektów PCI Express Gen3x16 za pomocą oprogramowania Quartus® Prime Pro Edition 17.1 Stratix 10 wersji ES?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Urządzenia Stratix® 10 obsługują twarde tryby IP PCI® Express nawet do trzeciej generacji x 16. Symulacja gen3x16 wymaga użycia złożonego BFM zewnętrznego mechanizmu BFM. W tym dokumencie opisano, jak skonfigurować symulację przy użyciu modułu BFM innej firmy. Konfiguracja skupia się na Avery BFM i jest przeznaczona dla symulatorów VCS Mentor ModelSim i Synopsys. Możesz dostosować te kroki do innych modułów BFM innych firm i innego oprogramowania symulacyjnego. Moduły BFM innych firm są obsługiwane jedynie w symulacji gen3x16. W przypadku trybów do trzeciej generacjix8 postępuj zgodnie z instrukcjami w przewodniku użytkownika interfejsu Stratix 10 Avalon-ST dla rozwiązań PCIe. Uwaga: model funkcjonalny złożonej magistrali Intel FPGA (BFM) obsługuje jedynie tryby do trzeciej generacjix8.

Rozwiazanie

Postępuj zgodnie z instrukcjami w tym dokumencie, aby przejść przez instrukcję konfiguracji symulacji Gen3x16 przy użyciu modułu BFM Avery.

Skrypty symulacyjne wymagane do przejścia można znaleźć tutaj.

 

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.