Identyfikator artykułu: 000076363 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego wartość "rozdzielczości kroku przesunięcia fazy" w menedżerze wtyczek MegaWizard altpll różni się między trybem zewnętrznej informacji zwrotnej a innymi trybami informacji zwrotnej w urządzeniach Stratix III i Stratix IV?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Może się okazać, że wartość "rozdzielczości kroku przesunięcia etapu przesunięcia etapu" w menedżerze wtyczek MegaWizard™ altpll różni się pomiędzy trybem zewnętrznej informacji zwrotnej a innymi trybami sprzężenia zwrotnego w urządzeniach Stratix® III i Stratix IV?

To błąd w oprogramowaniu Quartus® II. Tryb kompensacji nie powinien wpływać na rozdzielczość przesunięcia fazy.  Rozdzielczość przesunięcia fazy opiera się na częstotliwości VCO PLL.

Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 3 prod.

FPGA Stratix® IV GT
FPGA Stratix® IV E
FPGA Stratix® IV GX

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.