Identyfikator artykułu: 000076436 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy w pliku .pin wygenerowanym przez oprogramowanie Quartus® II w wersji 6.1 występuje jakiś problem?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

W oprogramowaniu Quartus® II w wersji 6.1 plik .pin nieprawidłowo ukazuje wartości pinów zasilania V NIEPRAWDZIWE, w oparciu o standard I/O Banku1. Przykładowo, jeśli przypiszesz standard we/wy klasy HSTL II 1.5V do pinu w Banku1, plik .pin wyświetla 1,5 V dla pinu V KSZTAŁT. Wartości pinów V ŁĄCZNEJ wartości powinny wynosić 3,3 V i nie zależą od standardu we/wy Banku1.

Ten problem został naprawiony począwszy od wersji 7.0 oprogramowania Quartus® II.

Aby rozwiązać ten problem w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 6.1, zainstaluj odpowiednią poprawkę z następującej listy:

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Stratix® II GX

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.