Identyfikator artykułu: 000076468 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 08-02-2013

Niezgodne z prawem ustawienia SLEW_RATE w megafunctlokacji ALTGX przeznaczonej Stratix urządzeń IV GX

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Jeśli w oprogramowaniu Quartus® II wersji 12.1 lub nowszej, migracja megafunction ALTGX stworzonej za pomocą oprogramowania Quartus II 12.0 lub wcześniej może pojawić się błąd kompilacji, jeśli wszystkie z poniższych scenariusze odnoszą się do Twojego projektu:

  • Tworzenie megafunction ALTGX przy użyciu protokołu Basic lub protokół Basic z bezpośrednim przytwierdkowaniem nośnika fizycznego (BEZPOŚREDNIO PMA).
  • Twój projekt wdraża szybkość transmisji danych poniżej 1 Gb/s.
  • Twój projekt dotyczy urządzenia Stratix IV GX.

  Komunikat o błędzie TX PMA element \'\' jest niezgodny z prawem SLEW_RATE wyłączenie może się pojawić, ponieważ ustawienie jest niezgodne z prawem ustawienie SLEW_RATE OFF.

  Rozwiazanie

  Zgeneruj megafunction ALTGX w oprogramowaniu Quartus II w wersji 12.1 lub nowszej, wykonując następujące czynności:

  1. Kliknij Menedżer wtyczek MegaWizard menu Narzędzia, aby otworzyć okno dialogowe MegaWizard Plug-In Manager Pole.
  2. Wybierz plik projektowy ALTGX megafunction VHDL (.vhd).
  3. Kliknij przycisk Dalej .
  4. Kliknij przycisk Dalej w kolejnym oknie dialogowym pola, aby potwierdzić przypisanie parametru do momentu, gdy MegaWizard Plug-In Manger wyświetla zakładkę Podsumowanie .
  5. Kliknij przycisk Zakończ .

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Stratix® IV FPGA

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.