Identyfikator artykułu: 000076534 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 16-10-2020

Dlaczego podczas kompilowania konstrukcji Intel® Stratix® 10 lub FPGA lub Intel Agilex® 7 widzę dużą liczbę ostrzeżeń związanych z syntetyzowaniem bloków RAM z Intel® FPGA IP JESD204C w trybie RX Simplex?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® IP JESD204B
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Podczas kompilowania projektu z Intel® FPGA IP JESD204C w trybie RX Simplex ukierunkowanym na Intel® Stratix® 10 urządzeń z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi cewki E lub urządzeniami Intel Agilex® 7 za pomocą oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 19.2 i nowszej, możesz wyświetlać ostrzeżenia takie jak te przedstawione poniżej.

   

  Poniższe ostrzeżenia są związane z sygnałami rx_eb_data_soemb_out_w_w[L-1:0] i rx_eb_data_somb_out_w_w[L-1:0] i mogą być bezpiecznie wyekspowane, ponieważ jedynie bit [0] każdego z nich będzie wykorzystywany jako wejście do warstwy transportu.

  Ostrzeżenie(14320): syntetyzowany węzeł odlotowy "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst|j204c_eb_fifo|j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo| FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[129]"

  Ostrzeżenie(14320): syntetyzowany węzeł odlotowy "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst|j204c_eb_fifo|j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo| FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[130]"

   

  Poniższe ostrzeżenia dotyczą sygnałów j204c_rx_cmd_data [18:7], gdy konfiguracja nagłówek synchronizacji to CRC-12.

  Można je jednak bezpiecznie znieść, ponieważ konfiguracja CRC-12 wykorzystuje jedynie niższe 7 bitów (w związku z tym 12 sygnałów będzie zsyntetyzowanych z dala).

  Ostrzeżenie(14320): syntetyzowany węzeł odlotowy "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst|j204c_eb_fifo|j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo| FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[138]"

  Ostrzeżenie(14320): syntetyzowany węzeł odlotowy "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst|j204c_eb_fifo|j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo| FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[139]"

  Ostrzeżenie(14320): syntetyzowany węzeł odlotowy "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst|j204c_eb_fifo|j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo| FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[140]"

  Ostrzeżenie(14320): syntetyzowany węzeł odlotowy "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst|j204c_eb_fifo|j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo| FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[141]"

  Ostrzeżenie(14320): syntetyzowany węzeł odlotowy "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst|j204c_eb_fifo|j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo| FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[142]"

  Ostrzeżenie(14320): syntetyzowany węzeł odlotowy "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst|j204c_eb_fifo|j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo| FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[143]"

  Ostrzeżenie(14320): syntetyzowany węzeł odlotowy "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst|j204c_eb_fifo|j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo| FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[144]"

  Ostrzeżenie(14320): syntetyzowany węzeł odlotowy "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst|j204c_eb_fifo|j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo| FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[145]"

  Ostrzeżenie(14320): syntetyzowany węzeł odlotowy "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst|j204c_eb_fifo|j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo| FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[146]"

  Ostrzeżenie(14320): syntetyzowany węzeł odlotowy "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst|j204c_eb_fifo|j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo| FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[147]"

  Ostrzeżenie(14320): syntetyzowany węzeł odlotowy "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst|j204c_eb_fifo|j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo| FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[148]"

  Ostrzeżenie(14320): syntetyzowany węzeł odlotowy "u_j204c_rx_tx_ss|j204c_rx_tx_ip|intel_jesd204c|intel_jesd204c|j204c_rx_base_inst|j204c_rx_ll_top_inst|rx_ll_per_lane_inst[0].j204c_rx_eb_inst|j204c_eb_fifo|j204c_rx_eb_fifo_noecc_inst|j204c_rx_eb_fifo_noecc|scfifo_component|auto_generated|dpfifo| FIFOram|altera_syncram_impl1|q_b[149]"

  Rozwiazanie

  Te komunikaty ostrzegawcze są oczekiwane i mogą być bezpiecznie wysuszone.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 MX
  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™
  FPGA Intel® Stratix® 10 TX

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.