Identyfikator artykułu: 000076545 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 05-12-2018

Czy urządzenia Intel® Cyclone® 10 LP obsługują zdalną aktualizację systemu przy użyciu sterowników HAL?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® IP zdalnej aktualizacji
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Nie, urządzenia FPGA Intel® Cyclone® 10 LP nie obsługują sterowników HAL do zdalnej aktualizacji systemu.

  Rozwiazanie

  Aby wykonać zdalną aktualizację systemu w urządzeniach Intel Cyclone® 10 LP FPGA, użyj interfejsu Avalon MM (AVMM) i połącz się z logiką użytkownika lub elementem nadrzędnym AVMM. Przykładowy projekt zdalnej aktualizacji systemu 10 LP Cyclone® można pobrać ze sklepu Intel FPGA Design Store.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Cyclone® 10 LP

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.