Identyfikator artykułu: 000076655 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 19-03-2013

Ostrzeżenie: zegar DPA atomu odbiornika SERDES "rx[0]" jest napędzany przez PLL "xxxxxxx" z parametrami dpa_multiply_by i dpa_divide_by.

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

W przypadku korzystania z megafunkcji ALTLVDS w trybie "zewnętrznej PLL" może zostać wyświetlone następujące ostrzeżenie:

 

Ostrzeżenie: zegar DPA atomu odbiornika SERDES "rx[0]" jest napędzany przez PLL "xxxxxxx" z parametrami dpa_multiply_by i dpa_divide_by.

 

W przypadku korzystania z megafunkcji ALTLVDS w trybie "zewnętrznej PLL" megafunction ALTPLL musi posiadać metodę określania parametrów dpa_multiply_by i dpa_divide_by, które są niezbędne w aplikacjach DPA. Parametry te muszą być ustawione tak samo, jak odpowiednie parametry clk_multiply_by/divide_by zegara zasilanego portem zegarowym ALTLVDS (tj. zegara dużej prędkości z częstotliwością równa prędkości transmisji danych). Jeśli megafunction ALTPLL nie ma opcji zaznaczenia na stronie Ustawienia zegarów wyjściowych z komunikatem "Użyj tych ustawień zegara dla zegara DPA", wówczas będziesz musiał ręcznie edytować wygenerowane instancje ALTPLL i ustawić parametry dpa_multiply_by/dpa_divide_by.

 

Poniższe przykłady zakładają, że ustawienia mnożenia i dzielenia to odpowiednio 10 i 1.

 

-- Przykład ręcznej edycji ogólnej mapy (VHDL) deklaracji komponentu ALTPLL

                           dpa_multiply_by: liczba całkowita;

                              dpa_divide_by: liczba całkowita;

 

--Przykład ręcznej edycji dla ALTPLL Generic (VHDL)

                        dpa_multiply_by= > 10   — ustaw je zgodnie z ustawieniami PLL.

                           dpa_divide_by=> 1     ustaw je według ustawień PLL.

 

-- Przykład ręcznej edycji defparam ALTPLL (Verilog)

  altpll_component.dpa_multiply_by = 10,

altpll_component.dpa_divide_by = 1,

 

 

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 2 prod.

FPGA Arria® II GX
Stratix® III FPGA

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.