Identyfikator artykułu: 000076692 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy pamięć trzytrycowa urządzenia z serii Stratix może być używana asynchronicznie?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Nie, urządzenia z serii Stratix® nie obsługują pamięci asynchronicznej. Altera® zaleca stosowanie synchronicznego bloku pamięci do projektowania Altera.

urządzenia z serii Stratix obsługują odczyt bez asynchronicznego odczytu, w którym dane wyjściowe są dostępne podczas cyklu zegara, gdy adres odczytu jest do niego wprowadzany. Asynchronicznego odczytu można odczytać w prostych i prawdziwych trybach dwuportowych bloków Stratix i Stratix II M512 i M4K poprzez taktowanie rejestrów adresowych z funkcją odczytu i odczytu na negatywnej krawędzi zegara oraz z pominięciem rejestrów wyjściowych.

Więcej informacji na temat konwertowania pamięci asynchronicznej można znaleźć w dokumencie AN 210: Konwertowanie pamięci z asynchronicznej na synchroniczną dla projektów Stratix i Stratix GX (PDF).

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 2 prod.

FPGA Stratix® II GX
Stratix® II FPGA

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.