Identyfikator artykułu: 000076734 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 07-10-2020

Jak rozwiązać ostrzeżenia o zamknięciu timingów podczas kompilowania projektu za pomocą Intel® FPGA IP JESD204C w trybie bazowym?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® IP JESD204B
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Podczas kompilowania projektu z Intel® FPGA IP JESD204C w trybie bazowym możesz zobaczyć niektóre lub wszystkie komunikaty ostrzegawcze poniżej w wersji 20.1 lub 20.2 Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

   

  Identyfikator wiadomości

  Tekst wiadomości

  17897

  Nie znaleziono docelowego okresu zegara odpowiadającego przypisaniu set_net_delay z "[get_keepers {mac_tx|j204c_tx_base_inst|j204c_tx_gearbox_inst|tx_gb[0].j204c_tx_gb_perlane_inst|tx_gb_fifo_inst|j204c_tx_dcfifo132b_m20k|dcfifo_component|auto_generated|delayed_wrptr_g*}]" na "[get_keepers {mac_tx|j204c_tx_base_inst|j204c_tx_gearbox_inst|tx_gb[0].j204c_tx_gb_perlane_inst|tx_gb_fifo_inst|j204c_tx_ dcfifo132b_m20k|dcfifo_component|auto_generated|rs_dgwp|dffpipe*|dffe*}]". To przypisanie zostanie wyeksłane.

  332182

  Nie znaleziono żadnej ścieżki odpowiadającej przypisaniu "set_max_skew "od [get_keepers {mac_tx|j204c_tx_base_inst|j204c_tx_gearbox_inst|tx_gb[0].j204c_tx_gb_perlane_inst|tx_gb_fifo_inst|j204c_tx_dcfifo132b_m20k|dcfifo_component|auto_generated|*rdptr_g*}] do [get_keepers {mac_tx|j204c_tx_base_inst|j204c_tx_gearbox_inst|tx_gb[0].j204c_tx_gb_perlane_inst|tx_gb_fifo_inst|j204c_tx_dcfifo132b_m20k|dcfifo_component| auto_generated|ws_dgrp|dffpipe*|dffe*}] -get_skew_value_from_clock_period src_clock_period -skew_value_multiplier 0,800 ". To przypisanie zostanie wyeksłane.

  332174

  Filtr z filtrem w intel_jesd204c.sdc(81): nie można dopasować grupy do zegara

  332049

  Zgniazd create_clock w intel_jesd204c.sdc(64): Argument to pusta kolekcja

  332054

  Przypisanie set_clock_groups jest akceptowane, ale ma pewne problemy w intel_jesd204c.sdc(81): argument -group z wartością -group {j204c_txphy_clk[0]} -group {j204c_txphy_clk[1]} -group {j204c_txphy_clk[2]} -group {j204c_txphy_clk[1]} -group {j204c_txphy_clk[2]} j204c_txphy_clk[3]} -group {j204c_txphy_clk[4]} -group {j204c_txphy_clk[5]} -group {j204c_txphy_clk[6]} -group {j204c_txphy_clk[7]} nie może być dopasowana do żadnego elementu z następujących typów: (clk)

  332060

  Węzeł: j204c_txphy_clk został uznany za zegar, ale został znaleziony bez przypisanego przypisania zegara.

  Rozwiazanie

  Aby obejść ten problem w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 20.1 lub 20.2, zastąp niektóre wiersze w pliku intel_jesd204c.sdc , jak pokazano poniżej.

   

  simplex tylko dla podstawy (... /intel_jesd204c_rx_191/synth/intel_jesd204c.sdc):

  zmienić z:

  77 zestawów overall_clock ""

  78 dla { set j 0} { $j < 4} { incr j} {

  79 dołącz overall_clock "grupa {j204c_rxphy_clk[$j]} "

  80                           }

  81 set_clock_groups -asynchroniczna -grupa {j204c_rx_avs_clk} -grupa {j204c_rxlink_clk j204c_rxframe_clk} $overall_clock

  do

  77 zestawów overall_clock ""

  78 zestawów clock_grp ""

  79 dla { set j 0} { $j < 4} { incr j} {

  80 dodatków overall_clock "grupa {j204c_rxphy_clk[$j]} "

  81                           }

  82 zestaw clock_grp_tmp {set_clock_groups -asynchroniczna -grupa {j204c_rx_avs_clk} -grupa {j204c_rxlink_clk j204c_rxframe_clk} }

  83 dodatek clock_grp $clock_grp_tmp $overall_clock

  84 eval $clock_grp

   

  simplex tx tylko podstawowa (.../intel_jesd204c_tx_191/synth/intel_jesd204c.sdc):

  zmienić z:

  63 dla {set i 0} { $i < 4} {incr i} {

  64 wersja eval {create_clock —nazwa "j204c_txphy_clk[$i]" — okres 3,945n [get_ports j204c_txphy_clk[$i]]}

  65           }

  .

  .

  .

  78 dla { set j 0 } { $j < 4} { incr j} {

  79 dołącz overall_clock "grupa {j204c_txphy_clk[$j]} "

  80                           }

  81 eval {set_clock_groups -asynchroniczna -grupa {j204c_tx_avs_clk} -grupa {j204c_txlink_clk j204c_txframe_clk} $overall_clock}

  do

  64 eval {create_clock —name "j204c_txphy_clk" -period 3.945ns [get_ports j204c_txphy_clk]}

  .

  .

  .

  79 zestawów clock_grp ""

  80 dodatków overall_clock {grupa {j204c_txphy_clk} }

  81 zestaw clock_grp_tmp {set_clock_groups -asynchroniczna -grupa {j204c_tx_avs_clk} -grupa {j204c_txlink_clk j204c_txframe_clk} }

  82 dodatek clock_grp $clock_grp_tmp $overall_clock

  83 eval $clock_grp

   

  tylko bazowa dwukierunkowa (.../intel_jesd204c_tx_191/synth/intel_jesd204c.sdc):

  zmienić z:

          64 create_clock — nazwa "j204c_rxphy_clk[$i]" — okres 3,945 cala [get_ports j204c_rxphy_clk[$i]]

  65 create_clock — nazwa "j204c_txphy_clk[$i]" — okres 3,945 cala [get_ports j204c_txphy_clk[$i]]

  66                           }

  .

  .

  .

  86 zestawów overall_clock ""

  87 dla { set j 0 } { $j < 4} { incr j} {

  88 dodatków overall_clock "-group {j204c_rxphy_clk[$j]} -group {j204c_txphy_clk[$j]} "

  89                           }

  90 set_clock_groups -asynchroniczna -grupa {j204c_tx_avs_clk j204c_rx_avs_clk} -grupa {j204c_txlink_clk j204c_txframe_clk j204c_rxlink_clk j204c_rxframe_clk } $overall_clock

  do

          64 create_clock — nazwa "j204c_rxphy_clk[$i]" — okres 3,945 cala [get_ports j204c_rxphy_clk[$i]]

  65                           }

  66 eval create_clock —name "j204c_txphy_clk" —period 3.945ns [get_ports j204c_txphy_clk]

  .

  .

  .

  87 zestawów overall_clock ""

  88 zestawów clock_grp ""

  89 dodatków overall_clock {grupa {j204c_txphy_clk} }

  Zestaw 90 clock_grp_tmp {set_clock_groups -asynchroniczna -grupa {j204c_tx_avs_clk} -grupa {j204c_txlink_clk j204c_txframe_clk} }

  91 dla { set j 0} { $j < 4} { incr j} {

  92 dodatek overall_clock "grupa {j204c_rxphy_clk[$j]} "

  93                               }

  94 zestaw clock_grp_tmp {set_clock_groups -asynchroniczna -grupa {j204c_rx_avs_clk} -grupa {j204c_rxlink_clk j204c_rxframe_clk} }

  95 aplikacji clock_grp $clock_grp_tmp $overall_clock

  96 eval $clock_grp

   

  Uwaga: wszystkie wartości okresu zegara zależą od wybranych przez użytkownika wartości.

   

   

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel Quartus Prime Pro Edition w wersji 20.3.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  Układy FPGA Intel® Agilex™ 7 i SoC FPGA z serii F
  FPGA Intel® Stratix® 10 MX
  FPGA Intel® Stratix® 10 TX

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.