Identyfikator artykułu: 000076764 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 01-01-2015

Czy zasilacze VCCD_PLL[1..n] są podłączone do siebie wewnętrznie w urządzeniu na potrzeby urządzeń Cyclone III?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Nie, zasilacze VCCD_PLL[1.n] nie są ze sobą połączone wewnętrznie dla urządzeń Cyclone® III. Każdy VCCD_PLL pin musi być zasilany, nawet jeśli PLL nie jest używany w Twoim projekcie.

  W celu uzyskania dalszych wskazówek dotyczących oddzielenia i oddzielenia tego zasilacza zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi połączeń z rodziną urządzeń Cyclone III (PDF ).

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Cyclone® III FPGA

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.