Identyfikator artykułu: 000076814 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 13-08-2012

Czy oprogramowanie Quartus II pozwala mi na tworzenie jedynie pliku serialowego wektorowego (SVF), erase?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Nie, oprogramowanie Quartus® II nie zezwala na generację SVF, umożliwia jedynie działanie programu lub weryfikację.

Aby stworzyć SVF dla wymazywania jednego urządzenia, wykonaj następujące kroki.

1) Stwórz projekt atamowy w oprogramowaniu Quartus® II.
2) Wybierz urządzenie docelowe – > np. EPM1270F256C5N.
3) W sekcji Opcje urządzenia i styków, Pliki programowania włącz opcję Format pliku Serial Vector.
4) Skompiluj swój projekt atlety.
5) Otwórz plik *.svf w edytorze tekstu.
6) Usuń sekcję, w której zaczyna się od ! PROGRAM. Wszystko, w tym ten wiersz, należy usunąć do końca pliku, gdzie można dostać się do funkcji zwanej STATE IDLE; - należy zachować tę linię.

Powstała funkcja SVF spowoduje teraz usunięcie urządzenia.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

MAX® II CPLD

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.