Identyfikator artykułu: 000076815 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 13-01-2016

Dlaczego rx_st_sop, rx_st_eop, tx_st_sop i tx_st_eop tylko jeden bit szerokości, gdy włączono wiele pakietów na cykl przy konfigurowaniu interfejsu Intel® Arria® 10 FPGA Avalon® Streaming do twardego IP PCIe w trybie 3.0 x8?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • PCI Express*
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Quartus® II wersji 14.1.1 i wcześniejszych, plik otoki RTL dla twardego IP 3.0 x8 Intel® Arria® 10 FPGA PCI Express nieprawidłowo mapuje tylko jeden bit z dwóch niskich bitów szerokich rx_st_sop, rx_st_eop, tx_st_sop i tx_st_eop , gdy włącza się wiele pakietów na cykl.

  Rozwiazanie

  Aby obejść ten problem, zmodyfikuj plik otoki RTL, nazwę <variation>.v lub nazwę <variation>.vhd, aby wyeksportować oba bity sygnału.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.