Identyfikator artykułu: 000076841 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy mogę skorzystać z programowalnego układu różniczczego w układzie scalonym (OCT) 85-. ustawienia w urządzeniach Cyclone IV GX?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Nie, nie można użyć różnicy 85 PAŹDZIERNIKA. mimo że megafunction ALTGX w oprogramowaniu Quartus® II wersji 10.0 i 10.0 SP1 ma to ustawienie w menu rozwijanym dla urządzeń Cyclone® IV GX. Dotyczy to zarówno wariantów odbiorników, jak i nadajników.

 

Jeśli 85-. ustawienie jest wybrane w megafunction odbiornika ALTGX, żadne ostrzeżenie nie będzie wyświetlane. Wartość wypowiedzenia przypisana do urządzenia będzie wynosić różnicę 100-..  Jeśli jednak wybierzesz opcję 100-. ustawienie w megafunction odbiornika ALTGX, otrzymasz poniższe ostrzeżenie podczas kompilacji w oprogramowaniu Quartus II, które można bezpiecznie znieść.

 

"MGL_INTERNAL_WARNING: ( wartość parametru nie jest jedną z wstępnie określonych wartości na liście wartości.) alt_c3gxb|receiver_termination Przypisana wartość to oct_100_ohms, a prawidłowa lista wartości znajduje się OCT_85_OHMS| OCT_150_OHMS"

 

Jeśli 85-. ustawienie jest wybrane w megafunction nadajnika ALTGX. Otrzymasz komunikat ostrzegawczy pokazany poniżej podczas kompilacji w oprogramowaniu Quartus II.  Wartość wypowiedzenia przypisana do urządzenia będzie wynosić różnicę 100-..

 

"MGL_INTERNAL_WARNING: ( wartość parametru nie jest jedną z wstępnie określonych wartości na liście wartości.) alt_c3gxb|transmitter_termination Przypisana wartość to oct_85_ohms, a prawidłowa lista wartości znajduje się OCT_100_OHMS| OCT_150_OHMS"

 

Te komunikaty ostrzegawcze zostały szczegółowo omówione w Informacje o wersji 10.0 oprogramowania Quartus II (PDF).

 

Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

 

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.