Identyfikator artykułu: 000076975 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 17-11-2011

CPRI_ROUND_DELAY wartość rejestru w rdzeniu IP CPRI jest błędna

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Wartość w rx_round_trip_delay polu rejestr jest CPRI_ROUND_DELAY błędny. Nie możesz wykorzystaj tę wartość rejestru w obliczeniach opisanych w CPRI MegaCore Instrukcja obsługi funkcji.

  Ten problem dotyczy wszystkich wariantów funkcji CPRI MegaCore.

  Ten problem wpływa na dokładność wszystkich obliczeń dotyczących opóźnień na podstawie wartości opóźnienia w obie strony w rejestrze CPRI_ROUND_DELAY .

  Rozwiazanie

  Ten problem nie ma możliwości obejścia.

  Ten problem został naprawiony w wersji 11.1 funkcji CPRI MegaCore.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Arria® V i SoC
  Stratix® V FPGA

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.