Identyfikator artykułu: 000076990 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-10-2018

Dlaczego mogę obserwować awarię rekonfiguracji Avalon-ST podczas aktualizacji bitstreamu konfiguracji urządzenia Intel® Stratix® 10 za pomocą nowszej wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Jeśli przekonfigurujesz urządzenie Intel® Stratix® 10 za pomocą bitstreamu konfiguracji wygenerowanego przez inną lub nowszą wersję oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition, a jeśli w pierwszym strumieniu bitstreamu występuje uszkodzenie danych, rekonfiguracja się nie powiedzie. Ponadto istnieje niewielka szansa, że późniejsza rekonfiguracja z dobrym bitstreamem nie zakończy się pomyślnie.

  Ten problem ma wpływ na systemy konfiguracyjne AVSTx8, x16 i x32.

   

   

  Rozwiazanie

  Przekonfiguruj urządzenie Intel® Stratix® 10 za pomocą konfiguracji JTAG. Jeśli konfiguracji JTAG nie można użyć, cykl zasilania urządzenia i skonfiguruj urządzenie Intel® Stratix® 10 przy użyciu znanego dobrego strumienia bitstreamu.

   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.