Identyfikator artykułu: 000077026 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 17-06-2020

Dlaczego przykładowy projekt JESD204B Intel® FPGA IP nie działa prawidłowo podczas korzystania z urządzeń Intel® Arria® 10 i Intel® Cyclone® 10 GX?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® IP JESD204B
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na znany problem w wersjach oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro od 19.1 do 19.4, przykładowy projekt JESD204 Intel® FPGA IP B może nie działać prawidłowo podczas korzystania z urządzeń Intel® Arria® 10 i Intel® Cyclone® 10 GX. Jest to spowodowane 2 brakującymi portami w przypadku syntezy i 1 brakującego portu podczas symulacji projektu przykładowego jesd204B Intel® FPGA IP.

  Rozwiazanie

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności:

  1. Na przykład synteza projektowa, dodaj te dwa porty do "altera_jesd204_ed_RX_TX.sv" znajdujących się na stronie "/ed_synth" linii 365.

  {

  .jtag_avmm_bridge_master_reset_reset (jtag_avmm_rst),

  .jtag_reset_in_reset_reset_n (1'b1),

  }

  2. Na przykład symulacja projektowa, dodaj ten port na linii 364 do "altera_jesd204_ed_RX_TX.sv" znajdujący się na stronie "/ed_sim/testbench/models" linii 365.

  {

  .jtag_reset_in_reset_reset_n (1'b1),

  }

  Ten problem został naprawiony począwszy od wersji 20.1 oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC
  FPGA Intel® Cyclone® 10 GX

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.