Identyfikator artykułu: 000077055 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 15-02-2019

Czy są jakieś znane problemy związane z funkcją zdalnej aktualizacji systemu, które mogą skutkować nieodwiadczeniem powrotu do obrazu fabryki?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Tak, istnieje znany problem z funkcją zdalnej aktualizacji systemu w urządzeniach Stratix® III, Stratix IV oraz Arria® II GX. Urządzenie nie przywraca obrazu fabrycznego po rozpoczęciu cyklu rekonfiguracji, aby przejść z obrazu fabrycznego do nieprawidłowego obrazu aplikacji (pustego lub częściowo zaprogramowanego obrazu aplikacji lub obrazu aplikacji przypisanego z nieprawidłowym adresem startowym). Awarię wskazuje ciągłe przełączanie stykiem nSTATUS. Więcej informacji na temat tego znanego problemu z urządzeniem można znaleźć w arkuszu errata odpowiedniej rodziny urządzeń.

  Rozwiazanie

  Rozwiązanie to zostanie wdrożone w ALTREMOTE_UPDATE Megafunction w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II. Jeśli natomiast chcesz skorzystać z funkcji zdalnej aktualizacji systemu dla urządzeń Stratix III, Stratix IV oraz Arria II GX, możesz pobrać poprawkę z poniższymi linkami, korzystając z poniższego obejścia ALTREMOTE_UPDATE Megafunction dla oprogramowania Quartus® II w wersji 9.0 SP2:

  Więcej informacji na temat stosowania tego obejścia do aktualnego projektu można znaleźć w dokumencie Szczegółowe rozwiązanie problemu z funkcją zdalnego uaktualniania systemu (PDF).

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 5 prod.

  FPGA Arria® II GX
  FPGA Stratix® IV GT
  FPGA Stratix® IV E
  FPGA Stratix® IV GX
  Stratix® III FPGA

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.