Identyfikator artykułu: 000077094 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 02-04-2014

Wiersz: Nieprawidłowa szybkość transmisji danych! Wartość komórki musi wynosić od 0,0 do 1434,0. Cel musi wynosić 0,0 i 1434,0.

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Ten błąd może występować podczas importowania pliku PowerPlay Early Power Estimator (EPE) wygenerowanego przez Intel® Quartus® II do narzędzia EPE w wersji 13.1 i wcześniejszej, w przypadku projektu Stratix® V, który zawiera funkcję ALTLVDS_TX lub ALTLVDS_RX mega, która działa z prędkością transmisji danych większą niż 1434 Mb/s.

 

 

 

Rozwiazanie

Urządzenia Intel® Stratix® V obsługują prędkości transmisji danych do 1600 Mb/s przy użyciu altlvds, w zależności od szybkości urządzenia. Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w arkuszu danych urządzenia Intel® Stratix® V (PDF).

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 4 prod.

FPGA Stratix® V E
FPGA Stratix® V GS
FPGA Stratix® V GT
FPGA Stratix® V GX

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.