Identyfikator artykułu: 000077197 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 15-06-2015

Błąd (15629): funkcja Atom "address_pres_reg[0]~3" zależy od niełączonych portów wejściowych

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w wersjach oprogramowania Quartus® II w wersjach 14.1 i 15.0, ten błąd może występować podczas kompilowania projektu zawierającego ip ALTGX_RECONFIG oraz cele Arria® II GX, Arria II GZ, Cyclone® IV lub Stratix® IV.

  Błąd występuje, gdy liczba kanałów kontrolowanych przez kontroler rekonfiguracji przekracza sześć dla Arria II GX i Arria II GZ, cztery dla Cyclone IV GX lub sześć dla Stratix IV.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, skompiluj swój projekt za pomocą oprogramowania Quartus II w wersji 14.0 lub upewnij się, że nie przekroczysz liczby kanałów rekonfiguracyjnych kontrolowanych przez Twój kontroler rekonfiguracyj.

  Ten problem został naprawiony począwszy od aktualizacji 15.0 oprogramowania Quartus II w wersji 15.0.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 5 prod.

  FPGA Stratix® IV GT
  FPGA Arria® II GZ
  FPGA Arria® II GX
  FPGA Stratix® IV GX
  FPGA Cyclone® IV GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.