Identyfikator artykułu: 000077217 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy są jakieś znane problemy związane ze pinami PLL w projektach Stratix III 3SL340 skompilowanych przy użyciu oprogramowania Quartus II w wersji 7.2 Service Pack 2?

Środowisko

 • PLL
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Oprogramowanie Quartus® II w wersji 7.2 z dodatkiem Service Pack 2 nieprawidłowo konfiguruje cztery piny urządzenia w urządzeniach Stratix® III 3SL340 w niektórych opcjach pakietu (patrz tabela poniżej). Jest to spowodowane nieprawidłowym rejestrem wejściowym i ustawieniami łańcucha opóźnień używanymi w oprogramowaniu Quartus II. Nazwy pinów wejściowych, których dotyczy problem, to PLL_R1_CLKn, PLL_R1_CLKp, PLL_R4_CLKn i PLL_R4_CLKp. Altera zaleca zastosowanie poprawki oprogramowania 72SP2 2.03aby rozwiązać ten problem.

  Aby uzyskać poprawkę, skontaktuj się z Altera pomocą techniczną, przesyłając zgłoszenie serwisowe na stronie mysupport.altera.com.

  Pakiet urządzeń Stratix III 3SL340

  Piny, których dotyczy problem

  F1517

  AU1, AU2, C1 i C2

  F1760

  AY1, AY2, C1 i C2

  H1152

  Brak

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Stratix® III FPGA

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.