Identyfikator artykułu: 000077249 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego istnieje komunikat ostrzegawczy lub komunikat o błędzie " (vlog-2256) wyrażeń zdarzeń powinien skutkować pojedynczym typem", kiedy kompiluję _phy_alt_mem_phy.v w narzędziach symulacyjnych EDA?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Brakującej składni w wierszu _phy_alt_mem_phy.v 1655.


zawsze @(extended_value, extend_using_this_bit_mask, dwidth_scaled_pre_extend_array)

kod obejścia:


zawsze @(extended_value, extend_using_this_bit_mask, dwidth_scaled_pre_extend_array[k])

przez przypisanie pakowanej macierzy jako listy czułości, kompilacja przejdzie.

 

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Stratix® IV GX

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.