Identyfikator artykułu: 000077443 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 10-01-2019

Dlaczego wartość "RX Word Aligner Pattern (Hex)" wygląda nieprawidłowo dla zasad konfiguracji nadajnika-odbiornika GbE lub GbE 1588 na urządzeniu nadawczo-odbiorczym w Intel® Stratix® phy urządzenia nadawczo-odbiorczego o pojemności 10 L i H?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime wartość "RX Word Aligner Pattern (Hex)" w zakładce "Standardowe PCS" interfejsu graficznego graficznego nie odzwierciedla pełnego uporządkowanego zestawu wymaganego dla RX Word Aligner w celu osiągnięcia synchronizacji w trybie GbE lub GbE 1588.

  Rozwiazanie

  Aby upewnić się, że RX Word Aligner w trybie GbE lub GbE 1588 działa prawidłowo, wprowadź pełny uporządkowany zestaw zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3, klauzulę 36 40. Na przykład K28.5, D16.2.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 4 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 GX
  FPGA Intel® Stratix® 10 MX
  FPGA SoC Intel® Stratix® 10 SX
  FPGA Intel® Stratix® 10 TX

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.