Identyfikator artykułu: 000077604 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 15-10-2012

Dlaczego oprogramowanie Quartus® II nie przedstawia 3.3 V jako obsługiwane napięcie VCCPGM dla urządzeń Cyclone® V?

Środowisko

 • Oprogramowanie Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Urządzenia Cyclone® V obsługują wersję 3.3 V dla VCCPGM. Jednakże plik .pin wygenerowany przez oprogramowanie Quartus® II nie obsługuje tego pliku.

  Obecnie plik .pin określa jedynie 1,8 V, 2,5 V lub 3,0 V jako obsługiwane napięcia.

  Jest to jedynie problem z raportowaniem i nie wpływa na funkcjonalność urządzenia.

  Rozwiazanie

  Obsługiwane napięcia dla pinu VCCPGM zostały zaktualizowane w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 13.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 6 prod.

  FPGA SoC Cyclone® V SX
  FPGA Cyclone® V GT
  FPGA Cyclone® V GX
  FPGA SoC Cyclone® V ST
  FPGA Cyclone® V E
  FPGA SoC Cyclone® V SE

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.