Identyfikator artykułu: 000077609 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Jak dodać lub usunąć obsługę rodzin urządzeń w niestandardowej instalacji Quartus® II w systemie Windows?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Aby zmienić instalację systemu Windows w Quartus® II, użyj Panelu kontrolnego Dodaj lub Usuń programy w systemie Windows. Wybierz instalację Quartus II, którą chcesz zmienić i kliknij Zmień/Usuń , aby otworzyć instalator Quartus II. Wybierz opcję Modyfikuj, aby wprowadzić pożądane zmiany.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

MAX® II CPLD

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.