Identyfikator artykułu: 000077611 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Jak wyłączyć port rx_data_align w megafunction ALTLVDS_RX?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Ze względu na problem z wykorzystaniem megafunction ALTLVDS_RX w oprogramowaniu Quartus® II wersji 10.0 i 10.0 SP1 nie można usunąć rx_data_align portu wejściowego w Menedżerze wtyczek MegaWizard™. Chociaż opcja ta można włączyć i wyłączyć za pomocą pola wyboru, rx_data_align port pozostaje portem wejściowym do megafunction.

Jeśli nie chcesz używać tego portu w swoim projekcie, zmodyfikuj ręcznie plik wariantowy VHDL lub Verilog HDL, korzystając z poniższych instrukcji:

 • W przypadku VHDL:
  • W sekcji PORT deklaracji ENTITY usuń linię rx_data_align : IN STD_LOGIC_VECTOR (n DOWNTO 0)
  • W sekcji PORT deklaracji COMPONENT usuń linię rx_data_align : IN STD_LOGIC_VECTOR (n DOWNTO 0)
  • W sekcji GENERIC MAP w ALTLVDS_RX_component informacji zmień wartość z port_rx_data_align "PORT_USED" na "PORT_UNUSED"
  • W sekcji PORT MAP na ALTLVDS_RX_component informacji usuń linię rx_data_align => rx_data_align
 • Do Verilog HDL:
  • Z listy portów dla deklaracji modułu usuń port. rx_data_align
  • Z listy sygnałów dla deklaracji modułu usuń linię input [n:0] rx_data_align;
  • W informacji ALTLVDS_RX_component usuń linię
   .rx_data_align (rx_data_align)
  • W sekcji defparam dla tworzenia informacji ALTLVDS_RX_component zmień wartość z ALTLVDS_RX_component.port_rx_data_align "USED" na "UNUSED"
 • n to liczba kanałów -1

Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 4 prod.

Cyclone® III FPGA
FPGA Cyclone® III LS
FPGA Cyclone® IV E
FPGA Cyclone® IV GX

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.