Identyfikator artykułu: 000077749 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 04-05-2018

Dlaczego nie można odwrócić działania w pętli szeregowej na kanałach nadawczo-odbiorczych skonfigurowanych w trybie GXT na urządzeniach Intel® Stratix® 10?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W przypadku kanałów nadawczo-odbiorczych skonfigurowanych w trybie GXT na urządzeniach z serii Intel Stratix 10 nie są obsługiwane zwrotne układy CDR i post-CDR.

  Rozwiazanie

  Informacje te zostaną dodane do przyszłej wersji przewodnika użytkownika interfejsu PHY nadajnika-odbiornika w zakresie Intel Stratix 10 L i H.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.