Identyfikator artykułu: 000077847 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 01-01-2015

Czy urządzenia Stratix mogą obsługiwać interfejs XSBI zaproponowany w specyfikacji 10 Gigabit Ethernet?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • WE WY
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Tak. Dzięki wykorzystaniu funkcji pętli phase-locked i I/O z LVDS urządzenia Stratix mogą obsługiwać interfejs XSBI zarówno w lokalnej sieci (LAN) PHY o szybkości 644.53125 Mb/s, jak i WAN PHY przy prędkości 622,08 Mb/s.

   

  W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z artykułem Korzystanie z różnych interfejsów wejścia/wyjścia o dużej prędkości w sekcji Urządzenia Stratix w podręczniku dla urządzeń Stratix.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Układy FPGA Stratix®

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.