Identyfikator artykułu: 000077924 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 19-07-2015

Czy można obniżyć napięcie VCCIO na nieużywanych bankach w urządzeniach Stratix IV?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Tak, można obniżyć napięcie VCCIO niewykorzystanych banków we/wy w urządzeniach Stratix® IV.  Obwody resetowania zasilania (POR) urządzenia Stratix IV nie monitorują VCCIO banków we/wy, więc nie ma potrzeby podkręcania VCCIO na bankach, które nie korzystają z żadnych pinów we/wy.

Altera® nie charakteryzuje działania urządzenia, gdy napięcia VCCIO nie mieszczą się w zalecanych zakresach roboczych.  Przy zasilaniu napięcia VCCIO minimalne oszczędności energii, a zatem Altera zaleca zasilanie wszystkich pinów VCCIO do zalecanego napięcia roboczego.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 2 prod.

FPGA Stratix® IV GX
FPGA Stratix® IV E

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.