Identyfikator artykułu: 000077951 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 01-01-2015

Jak połączyć piny TEMPDIODEp i TEMPDIODEn przy użyciu megafunction alttemp_sense?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Megafunction alttemp_sense wykorzystuje wewnętrzny konwerter analogowo-cyfrowy (ADC) i diodę wykrywania temperatury w urządzeniu Stratix® IV do pomiaru temperatury.  Styki TEMPDIODEp i TEMPDIODEn można podłączyć do zewnętrznego urządzenia ADC w celu pomiaru temperatury, zgodnie z opisem w zarządzaniu energią w urządzeniach Stratix IV (PDF).

Wewnętrzne ADC i zewnętrzne kontrolery ADC są niezależnymi obwodami, których można użyć albo do pomiaru temperatury.  Jeśli do pomiaru temperatury nie używasz zewnętrznego ADC, piny TEMPDIODEp i TEMPDIODEn powinny być powiązane z GND zgodnie z wytycznymi dotyczącymi połączeń pinów urządzenia.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 2 prod.

FPGA Stratix® IV GT
FPGA Stratix® IV GX

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.