Identyfikator artykułu: 000077956 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego megafunction ALTLVDS_TX nie obsługuje mojego współczynnika dzielenia podkręcania?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Wystąpił problem z megafunction ALTLVDS_TX w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 9.0.

Wtyczka ALTLVDS_TX MegaWizard™ nieprawidłowo nie wyłącza korzystania z ustawień współczynnika dzielenia podkręcania (B) na porcie tx_outclock, które zapewniają częstotliwość zegara wyjściowego między 717 a 800 MHz w urządzeniach klasy Stratix® III lub Stratix IV C2.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz wiersz poleceń
  2. Przejdź do katalogu zawierającego plik otoki wygenerowany przez kreatora.
  3. Wpisz następujące polecenie z odpowiednim czynnikiem B i nazwam pliku:

    qmegawiz -silent OUTCLOCK_DIVIDE_BY=

Możesz też ręcznie edytować plik otoki wygenerowany przez kreatora, aby zmienić parametr outclock_divide_by na pożądany współczynnik B.

Ten problem został naprawiony w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 9.1.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 2 prod.

Stratix® III FPGA
Stratix® IV FPGA

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.