Identyfikator artykułu: 000078124 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 01-07-2013

Aktualizacja CVP testów obciążeń może nie działać w projektach Stratix V GX, które obejmują kontroler rekonfiguracji nadajnika-odbiornika

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Aktualizacja CVP testów obciążeń może nie powiodła się, gdy twardy Stratix V GX IP do rdzenia IP PCI Express obejmuje również nadajnik-odbiornik Rdzeń IP kontrolera rekonfiguracji. Ten problem ze sprzętem nie jest wpływają na inicjalizację CVP.

  Rozwiazanie

  Ten problem został naprawiony w wersji Quartus II 13.0 SP1.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Stratix® V FPGA

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.