Identyfikator artykułu: 000078141 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 09-10-2012

Błąd: port "rx_signaldetect" nie istnieje w programie macrofunction "serdes"

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Z powodu błędu Quartus® II możesz otrzymać brakujące błędy portu SERDES, takie jak rx_signaldetect, tx_pipemargin lub tx_pipedeemph po regeneracji rdzenia PCIe w różnych wersjach Quartus. Problem ten został udokumentowany w tabeli 20-2 w megardykowej bibliotece IP — informacje o wersji i Errata (PDF).

 

Wykonaj następujące kroki, aby rozwiązać ten problem:

 

1.     Usuń _serdes.v z katalogu projektów

2.Zregeneruj rdzeń PCIE za pomocą narzędzia MegaWizard lub SOPC Builder.     

 

 

 

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.