Identyfikator artykułu: 000078288 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Jak mogę wdrożyć pamięć DDR2 SDRAM lub DDR3 SDRAM UniPHY PHY za pomocą niestandardowego kontrolera pamięci (zamiast korzystać ze zintegrowanego Altera wysoce wydajnego kontrolera pamięci)?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Rdzenie IP interfejsu pamięci opartej na UniPHY są dostarczane zarówno ze zintegrowanym interfejsem PHY, jak i kontrolerem. W wersjach oprogramowania projektowego Quartus®® II wersji 10.0 SP1 i wcześniejszych wersjach nie ma opcji MegaWizard dotyczącej tworzenia inicjacji autonomicznego interfejsu PHY UniPHY w celu użycia go z niestandardowym kontrolerem. Można jednak zastąpić Altera wysokowydajnym kontrolerem pamięci niestandardowym kontrolerem pamięci, wykonując opisaną procedurę.

 1. Zwiększ parametryzację swojego wariantu IP kontrolera pamięci opartego na UniPHY.
 • Spowoduje to wygenerowanie pliku HDL najwyższego poziomu o nazwie .v lub .vhd oraz podkategorii o nazwie .
 • Moduł najwyższego poziomu natychmiastowo wyświetla moduł _controller_phy. Ten moduł znajduje się w katalogu / rtl , a in-turn in-turn umożliwia inkasowanie PHY i kontrolera.
  • Nazwa modułu kontrolera: nazwa _alt_ddrx_controller
  • Nazwa modułu PHY: nazwa _memphy_top
 • Wygenerowane skrypty ograniczenia pinów i timingów wymagają utrzymania hierarchii projektowej.
 • Otwórz plik / rtl/_controller_phy.sv .
 • We własnym module kontrolera wymień nazwę _alt_ddrx_controller moduł.
 • Usuń porty Altera wydajnego kontrolera pamięci i dodaj porty najwyższego poziomu Twojego niestandardowego kontrolera.
 • Podobnie zaktualizuj nazwy portów w module najwyższej klasy w pliku .v lub .vhd .
 • Skompiluj i zasymuluj projekt w celu zapewnienia funkcjonalności.
 • Należy pamiętać, że regeneracja IP interfejsu pamięci UniPHY spowoduje usunięcie wszystkich modyfikacji plików HDL. Parametry wybrane przez Ciebie w MegaWizard są przechowywane w module najwyższej klasy. W związku z tym powyższe kroki należy powtarzać przy każdej regeneracji wariantu IP.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 4 prod.

FPGA Stratix® IV GX
FPGA Stratix® IV GT
FPGA Stratix® IV E
Stratix® III FPGA

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.