Identyfikator artykułu: 000078392 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 01-01-2015

Dlaczego budowanie wstępnego obciążenia SOC powoduje powstanie wzorca docelowego "Makefile:200***", bez "%". Stop." błąd na komputerach z systemem Windows?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Domyślna wersja pliku GNU Make dołączonego do zestawu Embedded Design Suite (EDS) SoC 13.1 (i znajduje się na ścieżce ustawionej w powłoce poleceń SoC EDS 13.1) to 3.82.90.  Ta wersja spowoduje następujący komunikat błędu podczas tworzenia wstępnego ładowania na komputerze z systemem Windows:

   
  Wzór docelowy Makefile:200 *** nie zawiera "%". Zatrzymać.

  Więcej informacji na temat generowania i kompilowania wstępnego ładowania można znaleźć tutaj: http://www.rocketboards.org/foswiki/Documentation/GSRD131Preloader

   

  Aby sprawdzić, która wersja make jest zainstalowana i w ścieżce na Twoim systemie:

  • uruchom lub zaopatrzyj się w powłokę poleceń SoC EDS 13.1
  • uruchom "make -v" w wierszu poleceń

  W przypadku sporządzania raportów poniższej wersji zainstalowana wersja powinna zostać zaktualizowana (poniżej po instrukcje dotyczące aktualizacji):


  $ make -v
  GNU make 3.82.90
  Stworzone z myślą o i686-pc-cygkopinie
  Prawa autorskie (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
  GpLv3 licencji: GNU GPL wersja 3 lub nowsza <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
  To bezpłatne oprogramowanie: możesz je zmienić i zmienić.
  Brak gwarancji, w zakresie dozwolonym przez prawo.

   

   

   

  Rozwiazanie

  Aktualizacja używanego wersona do wersji 3.81 pozwoli na poprawne zbudowanie wstępnego ładowania.  Istnieje kilka opcji aktualizacji używanej wersji aplikacji.  Jeśli Nios II EDS 13.1 jest zainstalowany, zainstaluje wersję 3.81 GNU.  Wskaż tę wersję w powłoce poleceń SoC EDS 13.1:

  • uruchom lub zaopatrzyj się w powłokę poleceń SoC EDS 13.1
  • W wierszu poleceń uruchom pozycję "export PATH=/.. /nios2eds/bin/gnu/H-i686-mingw32/bin:/build2/install/mongodb/bin:/usr/lib64/qt-3.3/bin:/usr/NX/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/sbin:/home/jchang/bin"

  Alternatywnie, jeśli zmienna środowiskowa jest ustawiona:

  • W wierszu poleceń powłoki poleceń SoC EDS 13.1, uruchom "export PATH=/bin/gnu/H-i686-mingw32/bin:/build2/install/mongodb/bin:/usr/lib64/qt-3.3/bin:/usr/NX/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/sbin:/home/jchang/bin"

  Ponadto powłokę poleceń NIOS II 13.1 można również pozyskiwać z poziomu powłoki poleceń SoC EDS:

  • W wierszu polecenia Powłoki poleceń SoC EDS 13.1, uruchom "/nios2_command_shell.sh"

  Wersja 14.0 DS-5 instaluje również GNU Make w wersji 3.81, a zamiast tego można ją dodać do zmiennej środowiskowej PATH:

  • W wierszu poleceń powłoki poleceń SoC EDS 13.1, uruchom "export PATH=/bin:/build2/install/mongodb/bin:/usr/lib64/qt-3.3/bin:/usr/lib64/qt-3.3/bin:/usr/NX/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/home/jchang/bin"

  W programie uwzględniono również wersję 3.81 Cygńska GNU Make (dołączoną jako make.exe).  Można to pobrać na komputer pc oraz jego ścieżkę wstępnie przypisaną do zmiennej środowiskowej PATH, a także wykorzystać do wstępnego ładowania.

   

  Aby sprawdzić, czy wersja make jest dodana do ścieżki systemu, uruchom ponownie "make -v".  Jeśli zgłosisz poniższą wersję (3.81), poprawna wersja make jest zainstalowana.
   


  $ make -v
  GNU Make 3.81
  Prawa autorskie (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
  To jest bezpłatne oprogramowanie; sprawdź źródło warunków kopiowania.
  Brak gwarancji; nawet dla PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO A
  KONKRETNY CEL.
  Ten program stworzony dla i686-w64-mingw32

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Cyclone® V GX

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.