Identyfikator artykułu: 000078421 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Krytyczne ostrzeżenie: Centralna Jednostka Zarządzania GXB (CMU) <instance design="" specific="" to="" your=""> nie jest podłączony do bloku logicznego rekonfiguracji GXB, ale funkcja anulowania przesunięcia RX wymaga, aby</instance>

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

To krytyczne ostrzeżenie może zostać wyświetlone z dwóch z następujących powodów:

1) Nie utworzysz w swoim projekcie dynamicznej megafunction™ rekonfiguracji (ALTGX_RECONFIG).  Ta megafunccja jest wymagana do anulowania przesunięcia odbiornika, gdy urządzenie nadawczo-odbiorcze pracuje wyłącznie w trybie odbiornika lub w trybie pełnego dwukierunkowego (odbiornik/nadajnik).

Działanie: stwórz w projekcie funkcję Dynamic Reconfiguration Megafunction (ALTGX_RECONFIG)

2) W poprzedniej wersji oprogramowania Quartus® II wygenerowano swoje ALTGX_RECONFIG instancji ALTGX.

Działanie: zgeneruj swoje wersje ALTGX i ALTGX_RECONFIG w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 9.0 Megawizard™ Plug in Manager i przekompiluj projekt.  Po aktualizacji instancji projekt powinien zostać skompilowany bez tego krytycznego ostrzeżenia.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Stratix® IV GX

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.