Identyfikator artykułu: 000078481 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 22-08-2014

Dlaczego nie można zmienić paramaterów ułamkowych PLL (fPLL) za pomocą Edytora Właściwości Zasobów lub chowania urządzeń Stratix V, Arria V lub Cyclone V?

Środowisko

 • PLL
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis Nie można edytować parametrów fPLL za pomocą Edytora Właściwości Zasobów lub Oprogramowania ChipÓw w oprogramowaniu Quartus® II podczas projektowania z urządzeniami Stratix® V, Arria® V lub Cyclone® V.
  Rozwiazanie Przypuść funkcję rekonfiguracji PLL w celu dynamicznej aktualizacji parametrów fPLL. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie AN661: Wdrażanie rekonfiguracji ułamkowej PLL przy pomocy Altera PLL i Altera rekonfiguracji PLL w formacie PDF

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 11 prod.

  FPGA Cyclone® V GT
  FPGA Stratix® V GX
  FPGA Cyclone® V GX
  FPGA Arria® V GZ
  FPGA Arria® V SX SoC
  FPGA SoC Cyclone® V ST
  FPGA Arria® V ST SoC
  FPGA Arria® V GX
  FPGA Arria® V GT
  FPGA Cyclone® V E
  FPGA SoC Cyclone® V SE

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.