Identyfikator artykułu: 000078573 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 13-08-2012

Czy pliki konfiguracyjne urządzeń Arria V ES są zgodne z ich odpowiednikami w urządzeniach produkcyjnych?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Nie, pliki konfiguracyjne urządzeń Arria® V nie będą kompatybilne między ES a urządzeniami produkcyjnymi. Projekt ukierunkowany na urządzenie ES będzie musiał zostać ponownie skompilowany na urządzeniu produkcyjnym w celu wygenerowania pliku konfiguracyjnego dla urządzenia produkcyjnego.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 4 prod.

FPGA Arria® V GX
FPGA Arria® V GT
FPGA Arria® V SX SoC
FPGA Arria® V ST SoC

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.