Identyfikator artykułu: 000078603 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy mogę wykorzystać zestaw narzędzi do nadajników-odbiorników Quartus II do testowania szybkich połączeń urządzeń nadawczo-odbiorczych między dwoma różnymi urządzeniami na dwóch różnych płytach głównych?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Tak, możesz wykorzystać zestaw narzędzi do nadajników-odbiorników Quartus® II do testowania szybkich połączeń urządzeń nadawczo-odbiorczych między dwoma różnymi urządzeniami na dwóch różnych płytach głównych.  Na przykład możesz mieć dwie różne płyty główne z dwoma oddzielnymi urządzeniami Stratix® IV GX, łączącymi się ze sobą za pomocą łączy HSIO płyty bazowej.  Możesz przetestować te łącza HSIO za pomocą zestawu narzędzi do nadajników-odbiorników Quartus II.  Dwa blastery Byte (np.) z dwóch różnych płyt głównych, podłączone do tego samego komputera z oprogramowaniem Quartus II.  Dwa interfejsy JTAG pojawią się w zestawie narzędzi nadawczo-odbiorczych.  Możesz wybrać TX na jednym urządzeniu/płycie głównej i RX na drugim urządzeniu/płycie głównej, by przetestować łącze.

 

Podręcznik Quartus® II nie określa wyraźnie, czy taka konfiguracja jest obsługiwana.  Te informacje zostaną zaktualizowane w przyszłej wersji podręcznika.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 3 prod.

FPGA Stratix® IV GX
FPGA Stratix® IV GT
FPGA Arria® II GX

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.