Identyfikator artykułu: 000078606 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 12-01-2015

Błąd (10228): błąd Verilog HDL w lvds_rx_lvds_rx.v(49): moduł "lvds_rx_accum" nie może zostać zgłoszony częściej niż raz

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ten błąd może występować w oprogramowaniu Quartus® II wersji 13.1 i nowszych, gdy implementacja ALTLVDS_RX IP za pomocą zewnętrznych Altera_PLL i dynamicznego wyrównania fazy (DPA) jest włączona za pomocą więcej niż 2 kanałów, w urządzeniach Arria® V.

  Rozwiazanie

  Aby to obejść, najpierw wykonaj kroki w celu wdrożenia ALTLVDS_RX i ALTLVDS_TX z zewnętrznym trybem PLL, zgodnie z opisem w powiązanych rozwiązaniach.

  Następnie, po uruchomieniu narzędzia Analiza i synteza w oprogramowaniu Quartus® II, skopiuj moduł lvds_rx_lvds_rx z zawartości pliku db/lvds_rx_lvds_rx.v do pliku lvds_rx.v.
  Spowoduje to dodanie modułu lvds_rx_lvds_rx do pliku lvds_rx.v.

  Upewnij się, że wszystkie identyfikatory rx_dpaclock to 8 bitów, a wszystkie połączenia rx_dpaclock są poprawne, na przykład,
  .dpaclkin(rx_dpaclock),
  Zamiast:
  .dpaclkin({8{rx_dpaclock}}),

  Problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus II.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.