Identyfikator artykułu: 000078615 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Jak mogę zmodyfikować plik programowania klucza zabezpieczeń projektu Stratix II .ekp.jam, aby umożliwić programowanie klucza Stratix II w łańcuchu joint test action group (JTAG) wielu urządzeń?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Programator oprogramowania Quartus II w wersji 5.1 może generować tylko pliki programowania .ekp.jam dla jednego łańcucha JTAG urządzenia Stratix II i nie pozwala na dodawanie innych urządzeń do opisu łańcucha w pliku .cdf (plik opisu łańcucha), jeśli plik .ekp.jam zostanie dodany jako plik programistyczny.  Jednakże można dodać informacje w tekście .ekp.jam, aby umożliwić programowanie Stratix II w łańcuchu wielu urządzeń.  Aby to zrobić, musisz ręcznie zmodyfikować plik .ekp.jam z określonymi informacjami o łańcuchu za pomocą poleceń Jam STAPL. Następujące wiersze należy dodać do pliku .ekp.jam, w zależności od liczby urządzeń przed i/lub po urządzeniu Stratix II w łańcuchu JTAG:
 

1.) Uczestnik musi wiedzieć długość rejestru instrukcji wszystkich urządzeń nie Stratix w łańcuchu.  Należy określić całkowitą długość rejestru instrukcji z plików BSDL lub kart katalogowych dla tych urządzeń.  Dodaj następujące wiersze po wierszu "PROCEDURA EXECUTE;" w pliku .ekp.jam:

PREIR 10;    "Uwaga 1
POSTIR 10; "Uwaga 2
PREDR 1;    "Uwaga 3
PODR 1; "Uwaga 4

Uwaga 1: podsumowanie długości rejestru instrukcji PO Stratix II w łańcuchu. Pokazuje to przykładową długość 10 bitów. Zmodyfikuj numer dla swojego łańcucha.

Uwaga 2: podsumowanie długości rejestru instrukcji PRZED Stratix II w łańcuchu. Pokazuje to przykładową długość 10 bitów. Zmodyfikuj numer dla swojego łańcucha.

Uwaga 3: podsumowanie rejestrów obejścia PO Stratix II w łańcuchu. Jest to odpowiednik liczby urządzeń JTAG PO Stratix II w łańcuchu. Zmodyfikuj numer dla swojego łańcucha.

Uwaga 4: podsumowanie rejestrów obejścia przed Stratix II w łańcuchu. Jest to odpowiednik liczby urządzeń JTAG PRZED Stratix II w łańcuchu. Zmodyfikuj numer dla swojego łańcucha.

2. ) Musisz również zmodyfikować sekcję zaznaczenia .ekp.jam JTAG IDCODE poprzez umieszczenie skanowania instrukcji IDCODE przed stwierdzeniem DRSCAN sprawdzacym IDCODE.   Na przykład jeśli korzystasz z EP2S130, domyślnie plik .ekp.jam ma następujący wiersz:

DRSCAN 32, porównaj ./2120950DD, ./21FFFFFFF, compare_status;

Przed powyższym wierszem należy dodać następujący wiersz:

IRSCAN 10, ./2106;

3. ) Nareszcie wepchń prawidłową wartość cyklicznej kontroli redundancji (CRC) na końcu pliku. Aby uzyskać poprawną wartość CRC, dodaj zmodyfikowany .ekp.jam do programisty Quartus II®. Okno dialogowe programatora Quartus® II wyświetli prawidłową wartość CRC. Zmodyfikuj plik za pomocą edytora tekstu i zapisz plik. Plik może być teraz używany z programatorem Quartus II do programowania wielu urządzeń.

Jeśli w łańcuchu znajdują się wiele urządzeń Stratix II, procedurę tę należy powtórzyć dla każdego pliku .ekp.jam, który generujesz.  Do każdego Stratix II urządzenia w łańcuchu potrzebny jest jeden plik .ekp.jam, który będzie zaprogramowany jako klucz zabezpieczeń.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Stratix® II FPGA

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.