Identyfikator artykułu: 000078735 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 21-10-2011

Menedżer wtyczek MegaWizard ALT2GXB nieprawidłowo ustawia protokoły XAUI i CPRI na potrzeby Stratix II GX.

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • CPRI
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  W menedżerze wtyczek megawizardu ALT2GXB, na stronie ogólnej zakładce Ustawienia parametrów , jeśli spróbujesz zmienić Co protokół będzie używany od podstawowych do XAUI, Menedżer wtyczek MegaWizard nieprawidłowo wybiera CPRI. Jeśli następnie spróbujesz zmienić to ustawienie z CPRI na XAUI, Menedżer wtyczek MegaWizard zostanie zamknięty.

  Rozwiazanie

  Aby pomyślnie wybrać protokół XAUI:

  1. W protokole Który z Tobą korzystasz , wybierz XAUI. Protokół CPRI jest nieprawidłowo Wyświetlany.
  2. W jakim protokole będziesz korzystać? pole, wybierz Podstawowe. Wyświetlony zostanie protokół Basic .
  3. W jakim protokole będziesz korzystać? pole, wybierz XAUI. Protokół XAUI jest już dostępny prawidłowo wybrane.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Stratix® II GX
  Stratix® II FPGA

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.