Identyfikator artykułu: 000078785 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 03-12-2013

Błąd: nie można odczytać "safebit": brak takiej zmiennej

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Ten komunikat o błędzie może zostać wyświetlony podczas wykonywania plików dostosowania BSDL tcl z nieobsługiwanymi urządzeniami. Jeśli otworzysz pliki tcl customizer BSDL, ciąg urządzenia dla nowszych urządzeń nie jest dostępny w plikach. Dlatego podczas wyodrębniania wyświetlany jest ten błąd awaryjny.

W przypadku nowszych urządzeń użyj oprogramowania Quartus® II do generowania plików BSDL przed lub po konfiguracji.

 

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Stratix® IV GX

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.