Identyfikator artykułu: 000078893 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 01-01-2015

Czy istnieją różne zalecenia dotyczące połączeń dla VCCL_GXB w urządzeniach Arria II GX w porównaniu z urządzeniami Arria II GZ?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Tak, istnieją różne zalecenia dotyczące połączeń dla VCCL_GXB w urządzeniach Arria® II GX w porównaniu z urządzeniami Arria II GZ.

  Poniższe stwierdzenie znajduje się w wytycznych połączeń z rodziną urządzeń Arria II w celu VCCL_GXB:

  "Aby uzyskać najlepszą wydajność, zapewnij każde z czterech własne źródło zasilania".

  Niniejsze stwierdzenie odnosi się wyłącznie do urządzeń Arria II GZ. Urządzenia Arria II GX nie wymagają oddzielnych VCCL_GXB pinów na quad.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Arria® II GZ
  FPGA Arria® II GX

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.