Identyfikator artykułu: 000078906 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 24-02-2014

Errata — problemy związane z modelem timingów znanej Stratix V w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 12.1 SP1

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Modele timingów dla urządzeń Stratix® V zostały zaktualizowane w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 13.0, aby rozwiązać problemy w wersji 12.1 SP1. Zmiany te dotyczą wszystkich urządzeń Stratix V, w tym urządzeń, które w poprzednich wersjach oprogramowania Quartus II były wyznaczone jako "ostateczne" timingi.

  Informacje na temat zmian modelu timingów w innych wersjach oprogramowania Quartus® II można znaleźć w sekcji Powiązane rozwiązania poniżej.

  Dane wejściowe M20K clr nie są w pewnych okolicznościach analizowane timingowo

  Dane clr wejściowe pamięci M20K, gdy są napędzane bezpośrednio przez globalny, regionalny lub perywizyjne bufor zegara, nie są analizowane przez analizator timingów TimeQuest w oprogramowaniu Quartus II wersji 12.1 SP1 i wcześniej.

  Opóźnienia w logice i trasowaniu mają niewielkie błędy

  Błąd oprogramowania w oprogramowaniu Quartus II w wersji 12.1 SP1 i wcześniejszych był przyczyną niewielkich błędów modelowania timingów w przypadku niektórych opóźnień logicznych i trasowania (zazwyczaj <20 ps).

  Rozwiazanie

  Modele timingów zostały zaktualizowane w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 13.0 oraz w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 12.1 SP1, poprawka 1.dp7. Jeśli obecnie korzystasz z oprogramowania Quartus® II w wersji 12.1 SP1, możesz użyć poprawki wersji 1.dp7, aby kontynuować pracę bez konieczności ponownego generowania SWOJEGO IP. Poprawkę 1.dp7 można pobrać z powiązanego rozwiązania poniżej. Oprogramowanie Quartus® II w wersji 13.0 ma funkcje dodatkowe do zmiany modelu timingów w wersji 12.1 SP1 patch 1.dp7.

  Jeśli Twój projekt wykorzystuje pamięć M20K z Clr dane wejściowe zasilane buforem zegara lub jeśli debugujesz problem, który może być związany z timingiem, nawet jeśli analizator timingów TimeQuest nie zgłasza błędów timingów, uruchom ponownie analizę timingów w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 13.0 lub wersji 12.1 SP1 z poprawką 1.dp7 w następujący sposób:

  • Skręć zapasową bazę projektów.
  • Otwórz projekt we wcześniejszej wersji oprogramowania Quartus® II, a następnie wyeksportuj bazę danych. W menu projektu kliknij Eksportuj bazę danych. Po wyświetleniu się monitu wyeksportuj bazę danych do sugerowanego katalogu export_db .
  • Uruchom oprogramowanie Quartus II w wersji 13.0 lub wersji 12.1 SP1 z poprawką 1.dp7.
  • Otwórz projekt. Po wyświetleniu się monitu o nadpisywanie starszej wersji bazy danych kliknij Tak i zaimportuj bazę danych z katalogu export_db .
  • Uruchom analizator timingów TimeQuest na projekcie.

  W przypadku naruszeń timingów, uruchom Instalatora w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 13.0 lub wersji 12.1 SP1 z poprawką 1.dp7, aby zamknąć timing na projekcie.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.