Identyfikator artykułu: 000078911 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 20-11-2013

Jak mogę uniknąć ograniczeń dotyczących pozycjonowania podkładek różnicowych, gdy moje funkcje projektowe są wyposażone w pojedyncze piny z bardzo małą szybkością przełączania?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

W przypadku pinu jednokrotnego zbyt blisko numeru pinu różniczkowego oprogramowanie Quartus® II wersji 3.0 i nowszych spowoduje wyświetlenie tego błędu:

Błąd: niedyskrybcyjny pin we/wy [nazwa pinu] w lokalizacji pinu [lokalizacja pinu] i podkładce [lokalizacja podkładki] zbyt blisko różnicowego pinu we/wy [nazwa pinu] w lokalizacji pinów [lokalizacja pinów] i podkładce [lokalizacja podkładki] ...

Przyczyna = Przypisany został określony pin we/wy z przypisaniem niedyskrybcyjnym do określonego położenia pinów w urządzeniu, które jest zbyt blisko identyfikatora pinu różniczkowego w określonej lokalizacji.

Działanie = Przypisz pin we/wy do innej lokalizacji.

Jeśli pin problemu ma bardzo niską szybkość przełączania (np. resetuj pin), możesz zastosować Maksymalna szybkość przełączania we/wy przypisanie 0 MHz dla pojedynczego pinu, aby ominąć ten komunikat o błędzie. Więcej informacji na temat tej opcji logicznej można znaleźć w pliku pomocy dla Quartus® II.

Nie można zastosować opcji logicznej przełączania prędkości 0 MHz do każdego aktywnego przełączania pinów. Zasady umieszczania pinów w oprogramowaniu Quartus® II nie sąuprawione, aby sygnały hałaśliwe nie uszkodziły sąsiednich sygnałów. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z opcji logiki przełączania prędkości na przełączaniu pinów, aby ominąć te zasady rozmieszczenia, Twój projekt może nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.