Identyfikator artykułu: 000078912 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 22-10-2013

Jaki jest właściwy zakres przyrostu dc odbiornika dla zmiennej qsf XCVR_RX_DC_GAIN w urządzeniach nadawczo-odbiorczych Cyclone V?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Właściwy zakres korektora dla zmiennej qsf XCVR_RX_DC_GAIN w urządzeniach nadawczo-odbiorczych Cyclone® V wynosi 0-1.

  Jest to nieprawidłowo przedstawione jako 0-4 w podręczniku użytkownika rdzenia IP interfejsu PHY nadajnika-odbiornika.

  Zostanie on zaktualizowany w przyszłej wersji przewodnika użytkownika rdzenia IP interfejsu PHY nadajnika-odbiornika.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 4 prod.

  FPGA SoC Cyclone® V SX
  FPGA Cyclone® V GT
  FPGA Cyclone® V GX
  FPGA SoC Cyclone® V ST

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.