Identyfikator artykułu: 000079080 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 17-10-2011

Kompilacja może spowodować błędy symulacji Stratix V EDA.

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Jeśli spróbujesz skompilować projekt ukierunkowany na Stratix V, kompilacja może nie powiodła się z następującym błędem:

  Error: Unable to generate the EDA simulation netlist files because the Quartus II software does not currently support gate-level simulation for the Stratix V devices.

  Rozwiazanie

  Zanim rozpoczniesz kompilację, wyłącz autora listy sieciowej wykonując następujące czynności:

  1. W menu Przypisane kliknij Ustawienia.
  2. Z listy Kategoria wybierz Symulacja w sekcji EDA Ustawienia narzędzia.
  3. W polu Nazwa narzędzia wybierz .

  Aby wykonać symulację nativelink RTL, po kompilacji jest ukończona, wybierz swoje narzędzie EDA w nazwie narzędzia . pole okna dialogowego Ustawienia EDA .

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Stratix® V FPGA

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.