Identyfikator artykułu: 000079162 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 09-05-2016

MAX 10 pinów TDO JTAG, które są ustawiane jako piny wejściowe w współdzielonym trybie wejścia/wyjścia, nie działają na sprzęcie

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Standard Edition
 • WE WY
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Niekompletne ustawienia we/wy w standardzie Quartus® Prime Software\s Programmer w wersji edition powoduje MAX® 10 JTAG TDO piny ustawione jako piny wejściowe w współdzielonym trybie we/wy, by nie działać Sprzętu.

  Rozwiazanie

  Onlly używaj MAX 10 pinów JTAG TDO jako pinów wyjściowych we współdzielonych wejścia/wyjściach Tryby.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Układy Intel® MAX® 10 FPGA

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.